Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
EYLEM SONA ERDİ...

Milletvekili Tunç: "Madencilerimiz oyuna gelmemeli" açıklamasında bulundu...

Okunma: 4177

07.11.2017 09:57

ttk, madenci, madenci eylem, madenci eylemi sona erdi, bartın, amasra, bartın haberleri, haber bartın
Facebook'ta Paylaş

Bartın ve Zonguldak'ta TTK’ya bağlı madenlerde çalışan yüzlerce madenci kurumun özelleştirilmesine yönelik iddialar nedeniyle ocaktan çıkmama eylemi başlatmıştı.

 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen torba yasa tasarısının TTK’ya bağlı maden sahalarını ruhsatlandırılıp özelleştirmeye yol açacağı iddiaları üzerine dün sabah 00.00-08.00 vardiyasında çalışan işçiler mesai bitiminde ocaklardan çıkmadı.

 

TTK’nın Zonguldak Karadon, Kozlu, Üzülmez, Armutçuk ve Bartın’da ki Amasra müesseselerinde çalışan madenciler tarafından başlatılan eylem büyük yankı yarattı.

 

Gün boyu süren eylem bugün sabah 04:00 sularında sona erdi.

 

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, TBMM’de görüşmelerine başlanan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapan Kanun tasarısındaki 58.madde düzenlemesinin bazı sendikalar ve siyasetçiler tarafından kamuoyuna çarpıtılarak anlatıldığını, getirilen düzenleme ile TTK’nın özelleştirilmediğini söyledi.

 

Eylemin devam ettiği 02:00 sularında yazılı bir açıklamada bulunan Milletvekili Tunç, madencileri siyasi çıkarlarına alet etmek isteyen çevrelerin oyununa gelmemesi gerektiğini belirterek, Meclis gündemindeki tasarının TTK’nın özelleştirilmesi ile ilgili bir madde içermediğini, özelleştirme için yeni bir kanuna ihtiyacın bulunmadığını, 1994 yılında çıkarılan Özelleştirme Kanunu gereğince hükümet istese TTK’yı özelleştirebileceğini ama böyle bir politikanın olmadığını, TTK’nın kamunun elinde bulunan işletmelerinin devam edeceğini, konunun sadece özel sektöre ihale edilen ruhsatların bölünebilmesine imkan vereceğini ve böylece daha fazla yatırımcının sektöre girerek, üretimin ve istihdamın artırılmasının hedeflendiğini söyledi. 

 

TBMM’de görüşülen tasarının 58. Maddesi ile 3213 Sayılı Maden Kanununun Ek 1. Maddesinin üçüncü fıkrasının “Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Türkiye Kömür İşletmeleri, uhdelerinde bulunan maden ruhsatlarının işletmeye, işlettirmeye, bunları bölerek yeni ruhsat talep etmeye ve bu ruhsatları ihale etmeye yetkilidir.” şeklinde değiştirilmesinin öngörüldüğünü belirten Milletvekili Tunç; bazı muhalefet vekilleri ve bazı sendikalar tarafından ortaya atılan “Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun özelleştirileceği” yönündeki iddiaların haksız, mesnetsiz iddialar olduğunu söyledi.  

 

Milli enerji ve maden politikası

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2016 yılında açıkladığı Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında, yerli kaynakların başında gelen kömürün enerji üretiminde daha verimli ve daha çevreci kullanılması için bir strateji yürütüldüğünü belirten Milletvekili Tunç, “Bu kapsamda Türkiye’de henüz keşfedilmemiş kömür madenlerinin keşfi için arama ve sondaj faaliyetlerinin yapılacağı, hali hazırda mevcut rezervlerin iş sağlığı ve güvenliği açısından en çağdaş ve güvenli yöntemlerle, en çağdaş teknikleri kullanılarak işletileceği ve çıkarılan kömürlerin de enerji üretimindeki payının en çevreci teknolojilerle artırılacağı açıklanmıştır. Bu hedefler için yasal altyapının sağlanması amacıyla başlatılan mevzuat çalışmalarından birisini daha gerçekleştirmekte olduklarını belirtti.

 

Özelleştirme için yeni düzenleme gerekmiyor

 

1994 yılında yürürlüğe giren, 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile birçok iktisadi devlet teşekkülünün özelleştirilmesinin yanında, kamuya ait birçok kömür madeninin de bu yolla özelleştirildiğini belirten Milletvekili Tunç, “Kamuya ait bir devlet teşekkülü olan TTK’ya ait varlıkların özelleştirilebilmesi için mevcut 4046 sayılı kanun yeterlidir. Ruhsatların bölünebilmesine imkan veren düzenlemenin amacı da özelleştirme değil, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yeni kömür stratejileri çerçevesinde hedeflediği üretim artışına yönelik faaliyetlerdir.” Dedi.

 

Daha çok işçi ve daha fazla üretim

 

Milletvekili Tunç açıklamasında; “Zonguldak ve Bartın’da toplam 1,5 milyar ton kömür rezervinin olduğu bilinmektedir.  Maalesef, sahaların bölünmemesinden ve mevzuattan kaynaklanan nedenlerden dolayı havzada kısıtlı bir üretim yapılmakta ve yıllık yaklaşık 1,5 milyon tonluk bir kömür üretimi gerçekleştirilmektedir. Türkiye’nin genelinde, özel yada kamu, kömür işletme alanlarında, işletme ruhsatının, işletme yapılandan çok daha büyük bir alanı kapsamasından dolayı, verimli bir üretim yapılamamaktadır. Kanun değişikliğinden sonra ise tek ruhsat halindeki büyük bir alanda, ruhsatların  bölünerek farklı üreticilerin devreye girmesi ile üretim yapılamayan alanların da üretime açılacağını bunun da daha fazla işçi ve daha çok üretim anlamına geleceğini söyledi.

 

TTK özelleştirilmeyecek

 

Yerli Kömür meselesi her gündeme geldiğinde, gerek iş hakları gerekse çevre konularını bahane ederek, Türkiye’nin bu alanda var olan kaynaklarını kullanmasını engellemek isteyen çevrelerin, bugün de “özelleştirme” yalanını ortaya attıklarını belirten Milletvekili Tunç, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın da dile getirdiği gibi, TTK kesinlikle özelleştirilmeyecektir” dedi.

 

Yeni yatırım imkanları oluşacak

 

Yapılması planlanan modelde, TTK bünyesindeki tüm işletmelerde çalışan işçiler aynı şartlarda çalışmaya devam edecektir diyen Milletvekili Tunç; “Sadece Zonguldak ve Amasra’da değil, tüm kömür sahalarında, kanun değişikliği sayesinde, sahalar ve ruhsatlar bölünebilecek ve işletmecisi olan firmalara verilebilecek, bu sayede hem mevcut hem de yeni sahalar garanti gösterilmek suretiyle kredi bulunabilecektir. Bu model ile kömür işletmeciliği alanında dünya ile rekabet edebilecek kapasiteye sahip özel sektörümüze de yeni yatırım imkanları oluşturacaktır.” Dedi. Yapılan mevzuat değişikliği ile, Türkiye genelinde, kömür sahalarının daha verimli kullanılmasınının amaçlandığını belirten Milletvekili Tunç, Bu düzenleme ile, başta Zonguldak ve Amasra olmak üzere tüm kömür madenciliği yoğun şehirlerimizde yeni dönemde daha fazla istihdam ve daha fazla üretim imkanı oluşturulacaktır.” Dedi.

 

Önemli düzenlemeler yapan iktidar AK Parti iktidarıdır

 

 “Madencilerimizin çalışma şartlarını kolaylaştıran, iş güvenliğine yönelik tedbirleri artıran, madencilerimizin haftada iki gün tatil yapabilmesi için çalışma süresinin günlük 7,5 saati, haftalık 37,5 saati aşamayacağına yönelik önemli düzenlemeler yapan iktidar AK Parti iktidarıdır” diyen Milletvekili Tunç, madencilerimize hiçbir iktidarın veremediği hakları biz verdik” şeklinde konuştu.

 

Haftada 2 gün tatil hakkı verildi

 

Milletvekili Tunç yaptıkları düzenleme ile yer altında çalışan maden işçilerinin günlük çalışma süresi en çok 7,5 saat, haftalık çalışma süresi ise en çok 37,5 saat olarak. Böylece yer altında çalışan madencilerimiz haftada iki gün tatil yapma hakkının verildiğini söyledi.

 

Emeklilik yaşı 43’e düşüldü

 

Milletvekili Tunç bölgemizde yaygın olan, maden sektöründe çalışan tüm işçilerimizi yakından ilgilendiren önemli düzenlemelerin yapıldığını belirterek, “Maden sektöründe çalışan tüm işçiler için ”50” olan emeklilik yaşı “43”olarak yeniden düzenlendiğini söyledi.

 

Ücret, en az asgari ücretin iki katı olarak düzenlendi

 

Milletvekili Tunç, Maden işçilerinin çalışma, emeklilik şartlarına yönelik düzenlemelerin yanı sıra ücretlerinde de iyileştirilmelerin yapıldığını söyleyerek, Linyit” ve “Taşkömürü” çıkaran madencilere ödenecek ücret miktarı asgari ücretin iki katından az olamayacak şekilde düzenlendiğini ifade etti.

 

Madencilerimiz oyuna gelmemeli

 

Madencilerimizin iyiniyetini suiistimal ederek, konuyu “özelleştirme” gibi yansıtanların doğru yapmadığını belirten Milletvekili Tunç, özelleştirmenin kanunu zaten 1994’te çıkarılmış, hükümet özelleştirmek isterse yeni bir kanuna ihtiyacı yok, getirilen düzenlemedeki amaç, tek bir ruhsatla verilmiş büyük bir alanda, ruhsatların bölünerek, daha fazla üreticinin devreye sokulması ve işçi sayısı ile üretimin artırılması ve yerli kömürün ülkemiz ekonomisine kazandırılmasından ibarettir. Madenci kardeşlerimiz oyuna gelmemeli, madenci üzerinden siyasi rant peşinde koşanlara fırsat vermemelidir” dedi.             

Etiketler: ttk, madenci, madenci eylem, madenci eylemi sona erdi, bartın, amasra, bartın haberleri, haber bartın
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin

0.00561
0.006162024-07-24 03:14:58