Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
İLK KEZ KARŞI KARŞIYA KALIYORUZ

Milletvekili Tunç'tan OHAL açıklaması...

Okunma: 5074

12.10.2016 20:02

Facebook'ta Paylaş

MİLLETVEKİLİ TUNÇ TBMM’DE OHAL’İN UZATILMASI HAKKINDA KONUŞTU:

“MİLLETİMİZİN MESAJINI DOĞRU OKUMAK ZORUNDAYIZ”

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç TBMM Genel Kurulu’nda 15 Temmuz Darbe Girişimi nedeniyle ilan edilen olağanüstü halin(OHAL) 3 ay süreyle uzatılması hakkında konuştu. Milletvekili Tunç milletin 15 Temmuz gecesi bağımsızlığımıza, bayrağımıza, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne sahip çıktığını ve darbecileri suçüstü yakaladığını; ilan etmek istedikleri sıkıyönetim paçavrasını yüzlerine çarparak hainlere karşı OHAL ilan ettiğini belirterek; darbeyi önleyen milletimizin mesajını doğru okumak zorundayız“

 

Milletimiz Cumhurbaşkanımızın önderliğinde darbecilere siper oldu, bu gün burada isek Milletimize borçluyuz

 

Milletvekili Tunç konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Millî Güvenlik Kurulunun tavsiye kararı ve ardından Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunca Anayasa'nın 120'inci maddesi gereğince ilan edilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde de 21 Temmuzda onayladığımız OHAL uygulamasının üzerinden üç ay geçtiğini belirterek; “Üç ay önce, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu millet tankların önüne yatmasaydı, silahların önünde siper olmasaydı darbeciler yönetimi ele geçirmiş olacaklardı. 15 Temmuz gecesi hainler emellerine ulaşsaydı, bugün darbecilere karşı ilan ettiğimiz OHAL'i burada konuşamayacak, halkımıza karşı ilan edilen sıkıyönetimin zulmü altında inleyecektik, bizler bugün bu yüce çatının altında birlikte olamayacaktık. Darbeciler mevcut hukuk düzenini askıya alacaklardı. Doğal mahkemeleri ortadan kaldıracaklar, yerlerine sıkıyönetim mahkemelerini kuracaklardı. Demokratik yollardan iş başına gelmiş bu milletin temsilcilerini hukuk dışı bir şekilde cezaevlerine tıkacaklar, millet adına karar veren değil, darbeci teröristler tarafından kurulan sözde mahkemelerde yargılayacaklardı, hatta bu milletin evlatlarını yargılamadan infaz edeceklerdi.” Dedi. 


 

OHAL'in süresi doldu ancak OHAL'in sebebi ve gerekçesi hâlen ortadan kalkmadı

 

Milletvekili Tunç; “Aziz milletimiz, bu hainlere fırsat vermedi; bağımsızlığımıza, bayrağımıza sahip çıktı; demokrasiye, hukukun üstünlüğüne sahip çıktı ve darbecileri suçüstü yakaladı; ilan etmek istedikleri sıkıyönetim paçavrasını yüzlerine çarptı ve hainlere karşı OHAL ilan etti. 15 Temmuz sonrası ilan edilen OHAL, işte bu vatan hainlerinin hukuk önünde hesap vermelerini kolaylaştırmanın adıdır. Hainlerin bombalarıyla hasar gören bu çatı altında, bombaların tozu içerisinde olağanüstü toplanmıştık ve OHAL'i onaylamıştık. Şimdi ise üç ay boyunca uygulanan OHAL'in süresi doldu ancak OHAL'in sebebi ve gerekçesi hâlen ortadan kalkmadı. Gerekçe gündeme gelmişti biraz önce. Bakanlar Kurulunun gerekçesi açık. Üç ay önce ilan edilen gerekçeler neyse o gerekçeler şu anda devam ediyor ve zaten o gerekçeler ışığında uzatma kararı talep ediliyor.” Dedi.

 

Yargının FETÖ'yle mücadelesi devam ettiğini belirten Milletvekili Tunç; “Devletin tüm kurumlarından FETÖ'yle irtibatlı olanların tasfiyesi sürüyor. 1970'li yıllardan bu yana devletin kademelerine sızarak, yıllar boyunca, sinsice zamanını bekleyen bu örgüt mensuplarını üç ay gibi kısa bir zamanda normal zamanlar için öngörülen mevzuat ile soruşturmanın mümkün olamayacağı aşikârdır. Bu süre içerisinde olağanüstü hâlin gerektirdiği konularda önemli tedbirler alındı. Bu tedbirlerin hukuki dayanakları olarak da kanun hükmünde kararnameler yayımlandı ve 8 kanun hükmünde kararnameden 3 tanesi şu anda Meclisimizin gündeminde görüşülmeyi bekliyor.” Dedi.

 

Yasama Tarihinde Bu Konuyla İlk Kez Karşı Karşıya Kalıyoruz

 

Milletvekili Tunç; “Olağanüstü hâl kanun hükmünde kararnamelerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesiyle ilgili husus da ilk kez karşımıza çıkıyor, yasama tarihinde bu konuyla ilk kez karşı karşıya kalıyoruz, bu hukuk yeni oluşuyor. Bu konuda Anayasa hukukçularının farklı görüşleri var. Kimi hukukçular otuz gün içerisinde, İç Tüzük'ün belirlediği o süre içerisinde bu kanun hükmünde kararnamelerin görüşülmesi gerektiğini, görüşülmediği zaman geçersiz olabileceğini savunuyor ama çoğunlukta olan hukukçulara baktığımız zaman, kanun hükmünde kararnamelerin, otuz gün içerisinde görüşülmese bile, geçerliliğinin devam edeceğini söylüyor çünkü bu kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak Anayasa'nın 148'inci maddesinde Anayasa Mahkemesinde Anayasa'ya aykırılık nedeniyle dava dahi açılamayacağı belirtiliyor. Geçmiş uygulamalara baktığımız zaman da kanun hükmünde kararnamelerin Mecliste görüşülmeden hâlen uygulanmaya devam ettiğini, 1990'lı yıllardaki kanun hükmünde kararnamelerin hâlen uygulanmaya devam ettiğini görüyoruz. Hatta Meclisin, onayından geçmediği hâlde o kanun hükmünde kararnamelerde yasa değişikliği yaptığı da hepinizin malumu.

 

“AK Parti Meclisi Devre Dışı Bırakmıyor”

 

AK PARTİ’nin hukuken tartışmalı olan bu konuda "Meclis devre dışı bırakılıyor." algısını da ortadan kaldırmak için kanun hükmünde kararnameleri Meclise sevk ettiğini belirten Milletvekili Tunç; “Geçen hafta grup önerisiyle de 667 sayılı KHK'yı gündeme almak istedik ancak "Meclis devre dışı bırakılıyor." algısını oluşturmak isteyen muhalefet partilerinin grup önerileri, maalesef, verildi ve 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin görüşmelerine başlayamamıştık. OHAL'e onay veren Türkiye Büyük Millet Meclisi; uzatma kararını veren Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yine, kanun hükmünde kararnamelerin Mecliste gündeme alınmasıyla ilgili AK PARTİ grup önerisi de ortada. OHAL'in ilan edilmesinin sebebi ortada: 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunanlardan hesap sormak; vatan ve bayrak için canlarını veren 241 şehidimizin emanetine sahip çıkmak; Meclisi bombalayarak cumhuriyet ve demokrasiyi ortadan kaldırmak isteyen, uçaklarla, tanklarla milletinin üzerine ölüm kusan vatan hainlerinden hesap sormak; kırk yıldır sinsice yuvalanmış örgüt mensuplarını devletin tüm kademelerinden söküp atmak. Bu mücadele yapılırken hukuk dışına çıkıldığı, Meclisin devre dışı bırakıldığı şeklindeki bir algı yönetimi, maalesef, FETÖ'nün işine gelen bir propagandadır.” Dedi.

 

“Fransa’da Bir Yılı Aşkın süredir OHAL Uyguluyor”

 

Dünyanın demokratik her ülkesinde hukuk devletini ve insan hak ve özgürlüklerini korumak için olağanüstü yönetim usullerine başvurulduğunu söyleyen Milletvekili Tunç Fransa’yı örnek vererek; “İşte, en yakın örneği Fransa. Fransa bir yılı aşkın zamandır olağanüstü hâli uyguluyor. İşte, "Orada belediyelere kayyum tayin ediliyor mu?" diye eleştiri yapılıyor. Orada belediye araçları bomba taşısın bakın, Fransa o belediyeyi ne yapıyor. Ama orada belediye araçlarının bomba taşıdığını görmüyoruz. Burada Fransa'yla ilgili ne AB'den ne uluslararası kuruluşlardan ne de Fransız Meclisinden hiçbir olumsuz tepki görmüyoruz. Türkiye'de her şey hukuk içerisinde gerçekleştiriliyor. Uluslararası platformda Türkiye'nin FETÖ'yle mücadelede hukuk dışına çıktığı yönündeki algı kasıtlıdır değerli milletvekilleri. O nedenle, onların ülkemiz aleyhindeki bu propagandalarına alet olmamamız gerekir. FETÖ tehdidini ortadan kaldırmak istiyor muyuz? Bu Mecliste buna "hayır" diyebilecek kimse var mıdır? Yoktur. MGK bu konuda "Henüz mücadele devam ediyor, uzatılsın." diyor. Bakanlar Kurulu bu tavsiyeye uyuyor ve ihtiyaç var diyor. Bizim burada eğer ihtiyaç varsa nasıl ilanındaki gerekçeler hâlâ devam ediyor ve biz bunu onaylamışsak şimdi de, aynı şekilde uzatma kararı vermemiz gerekir. Süresi, sebebi ve kapsamı belli olan OHAL kararını Meclis onaylamıştır, şimdi de uzatma kararı yine Meclisin onayına sunuluyor.” Dedi.

 

“Hiçbir Konuyu Çarpıtmadan Ülkemizin Faydasına Olanı Yapalım”

 

Milletvekili Tunç; “OHAL tedbirlerine ilişkin KHK'ların da Meclisten kaçırılmadığı bilakis AK PARTİ grup önerisiyle Meclis gündeminin ön sıralara çekildiği de ortada. Bugün, Meclis açık OHAL'e ne gerek var diyenlerin, üç ay önce Meclis tatile girerken burada görüşmeler sırasında da OHAL'e ne gerek var diyerek "hayır" oyu kullandıklarını da milletimiz unutmadı diyerek; “O nedenle hiçbir konuyu çarpıtmadan ülkemizin faydasına olanı yapalım. Bu mücadeleyi birlikte gerçekleştirirsek milletimizin takdirini kazanırız. Aksi takdirde bu millet, bu ülke için kritik zamanlarda kim ne yapmış hafızasına not eder ve tarih de yanlışın yanında olanı hiçbir zaman affetmez. Bu mücadelede başarılı olmak mecburiyetindeyiz değerli milletvekilleri. Ülkemizin istikbal ve istiklali için buna mecburuz, 15 Temmuz gibi karanlık geceleri bu milletin bir daha yaşamaması için buna mecburuz, demokrasi uğruna bir gecede 241 şehit, 2.195 vatandaşımızın gazi olmaması için buna mecburuz. Ülkemizin istiklal ve istikbali için buna mecburuz, ülkemizin geleceğini kurtarmak ve çocuklarımızı bir daha darbe tehdidi altında bir ülkede yaşamak mecburiyetinde bırakmamak için buna mecburuz.” Dedi.

 

“Milletimiz Bizden Bir Ve Beraber Olmamızı Beklemektedir”

 

Milletvekili Tunç konuşmasının sonunda “FETÖ ve aynı yerden kumanda edilen PKK, DAEŞ ve benzeri terör örgütlerini ülkemizden tamamen silmek için 15 Temmuz sonrası oluşan ruhu devam ettirmek zorundayız. Milletimiz bu konuda bizden bir ve beraber olmamızı beklemektedir. Bu birliğe aykırı politikaların ne sahiplerine ne de ülkemize bir faydası olmayacaktır. 15 Temmuz şehitlerimizin ve bu vatan uğruna canlarını ve kanlarını veren tüm şehit ve gazilerimizin mesajını doğru okumak millî iradeyi temsil eden biz milletvekillerinin asli görevidir. Bu görevimizi gerçekleştirmek için OHAL'in üç ay daha uzatılması yönündeki Bakanlar Kurulu tezkeresine olumlu oy vereceğimizi belirtiyor, bu vesileyle tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.” Dedi. 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin

0.00276
0.003162020-09-22 20:49:20