Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
İMAR UYGULAMALARINDA YENİ DÖNEM...

1+1'den daha küçük konutların yapılması önlendi...

Okunma: 2455

05.07.2017 20:06

ali özcan, çevre şehirclilik, il müdürlüğü, bartın, imar
Facebook'ta Paylaş

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 3 Temmuz 2017 tarihli ve 30113 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeler 01/10/2017 tarihinde yürürlüğe girecek. Yönetmelik ile imar uygulamalarında birçok yenilik getirildi.

 

Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan 3 Temmuz 2017 tarihli ve 30113 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hakkında açıklamalarda bulunurken yönetmelik ile imar uygulamalarında birçok yenilik getirildiğini söyledi.

 

İl Müdürü Özcan yönetmelikle birlikte, mevcut yönetmelikte yer alan ve mülga yönetmeliklere uyma imkanı tanıyan geçici maddeler 1 Ekim 2017 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılarak, imar disiplinin bozan birden fazla yönetmeliğin tercih edilebilmesi uygulanmasına son verilmesinin amaçlandığını söyledi.

 

Taban alanı sınırı %40 tan %60 a çıkarıldı

 

Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile birlikte hayata geçirilen düzenlemeler hakkında da açıklamasında bilgiler veren Özcan, “Genel ilke olan 5 inci maddenin 6ncı fıkrası ile; Dikey yerine yatay yapılaşmayı temin için; emsal verilip taban alanı verilmeyen parsellerde çekme mesafeleri içinde kalmak şartıyla taban alanı sınırının %40 tan %60 a çıkarılmıştır. Bu sayede toplam inşaat alanı aynı kalmak kaydı ile dar yüksek binalar yerine daha geniş fakat az katlı binaların önü açılmaktadır.

 

Genel ilke olan 5 inci maddenin 8 inci fıkrası ile; Parsele verilen inşaat hakkının suiistimal edilmesi suretiyle verilen hakkın çok üzerinde uygulama yapılabilmesi yolu kapatılarak, emsal harici tüm alanların toplamı %30 ile sınırlandırılmaktadır.

 

Yine 5 inci maddenin 8 inci fıkrası ile; su basman kotu altında yapılacak zorunlu otopark alanlarının 2 katı kadar otopark alanı, sığınak, ortak depoalr gibi alanlar emsal harici sayılmaktadır. Ayrıca bunun yanında bütün cepheleri gömülü olan tüm otopark alanları da emsal dışı tutulmuştur.

 

Belediyelere zorunluluk getirme yetkisi

 

Genel ilke olan 5 inci maddenin 15 ıncı fıkrası ile; Belediyelere imar planlarında açıklanmamış ve bu yönetmelikte yer almamış hususlarda, yapıların estetiği, rengi, çatı ve cephe kaplamasına yönelik kurallar koyma, yapıların inşasında yöresel malzeme kullanılmasına ve yöresel mimarinin dikkate alınmasına ilişkin zorunluluk getirme yetkisi verilmiştir.

 

Genel ilke olan 5 inci maddenin 26 ıncı fıkrası ile; Yol kotundan düşük olan arazilerde kademelendirme esası getirilmiştir.  Bu sayede özellikle İstanbul Boğazı gibi eğimli arazilerde yol cephesinden 4-5 kat olan ancak arka cephede eğim nedeni ile 7-8 katı açığa çıkan ve silüeti olumsuz etkileyen yapılar önlenmektedir.

 

19uncu maddenin 1/f bendi ile; Yol boyu ticaretin teşekkül ettiği konut alanlarında, zemin katlarda otopark yükü karşılamak şartıyla ticari kullanımlara izin verilmektedir.

 

22 inci Maddede getirilen düzenleme ile; yönetmelik çıkaramayacak belediyeler için referans niteliğinde verilen emsal harici alanlar, artık %30 sınırı içinde kalmak kaydıyla yöresel koşullar dikkate alınarak idarelerce değiştirilebilecektir.

 

Otopark sorunu azalacak

 

23 üncü maddenin 2inci fıkrası ile; otopark sorununu azaltmak amacıyla ön, yan ve arka bahçe altlarının da otopark yapılabilmesine imkan sağlanmıştır.

 

1+1 den daha küçük konutların yapılması önleniyor

 

29uncu maddenin 1inci fıkrası ile; Özellikle ticaretin yoğun olduğu yerlerde, 1+0 tabir konut tabir edilen ancak gerçekte ofis olarak kullanılan binalarda, asgari konut şartlarının sağlanması ve aile yapısının korunması amacıyla en az 1 yatak odası zorunluluğu getirilmiş ve böylece 1+1 den daha küçük konutların yapılması önlenmiştir.

 

59uncu maddenin 2inci fıkrası ile; Mantolama tabir edilen ve bina kabuğunun yalıtımı ve pencere değişimi uygulamaları, binanın taşıyıcı sistemini olumsuz etkilemediğinin raporlanması, fenni mesuliyetin üstlenilmesi kaydıyla yapı ruhsatından muaf tutulmaktadır.

 

Güneş Enerjisi Panelleri ruhsattan muaf tutulacak

 

Yine 59uncu maddenin 2inci fıkrası ile;  binanın kendi ihtiyacı için olan ve taşıyıcı sistemi etkilemeyen güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri (Güneş Enerjisi Panelleri) uygulamaları da ruhsattan muaf tutulmaktadır.

 

Yatırımcı zaman kazanacak

 

59uncu maddenin 3üncü fıkrası ile; Özellik arz eden yapılarda inşaat ruhsatı beklenmeden mimari proje onayına müteakip kazı izni verilmesi imkanı getirilmiştir. Bu sayede özellikle büyük yatırımlarda tüm projelerin hazırlanması ve ruhsatın düzenlenmesi için geçen 3-4 ay gibi bir süre zarfında kazı imalatları yapılabilecek, yatırımcı büyük bir zaman kazanacaktır.

 

Yöresel şartlara göre uygulama

 

69 uncu maddenin 1 ve 2. Fıkraları ile getirilen yenilikle; yönetmeliğin temel ilkeleri değiştirilmemek kaydıyla İl ve Büyükşehir Belediyelerinin kendi Yönetmeliklerini hazırlayabileceklerdir. Bu sayede Belediyelerin yöresel şartlarına göre uygulama yapmalarına imkân tanınmaktadır.

 

Özel mülkiyete tabi arsa ve binalarda fenni mesuliyeti üstlenilmek, BTK güvenlik sertifikası alınmak kaydıyla, yer seçim belgesi ile -ayrıca ruhsat alınmadan- elektronik haberleşme istasyonu kurulabilmesi.

 

Önceki başvurular eski yönetmeliğe göre sonuçlandırılabilecek

 

Geçici 3üncü maddenin 1inci fıkrası ile; Yeni Yönetmeliğin 1 Ekim 2017 itibariyle yürürlüğe girmesi ilkesi getirilmiş olup, muhtemel mağduriyetleri önlemek amacı ile bu tarihten önce yapılmış olan ruhsat başvurularının eski yönetmeliğe göre sonuçlandırılma imkanı sağlanmıştır.” ifadelerine yer verdi.

Etiketler: ali özcan, çevre şehirclilik, il müdürlüğü, bartın, imar
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin

0.00478
0.005222020-09-25 09:47:43