Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
İşverenler dikkat! Teşvik yasasında son günler…

İşverenler dikkat! Teşvik yasasında son günler…

Okunma: 267

25.04.2019 10:26

Facebook'ta Paylaş

Sosyal Güvenlik Kurumu Bartın İl Müdürlüğü 30 Nisan tarihinde sona erecek olan teşvik yasası hakkında bilgilendirmede bulundu. Açıklamada, işverenlerin teşvikten yararlanabilmesi adına işe alınacak olanların son tarih olan 30 Nisan'a kadar işe giriş bildiriminin yapılması gerektiği ifade edildi.

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Bartın İl Müdürlüğünce 30 Nisan tarihinde sona erecek olan teşvik yasası hakkında açıklamalarda bulunuldu. Yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere 22 Şubat 2019 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan 7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8. Maddesi ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 19 uncu maddesine son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

 

1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işyerlerinde 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde bu maddede belirtilen prim desteği ile birlikte işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar fondan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanır.

 

 

Sigortalı Yönünden aranan şartlar

 

 

Bu fıkra kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilir, ancak işverene ödenmez." hükmüne istinaden Kurumumuzca ; Sigortalı Yönünden; 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınmış olması, Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması, İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510/4-1-(a) ve (c) bentleri kapsamında bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510/4-1-(b), ek 6, ek 9 uncu madde birinci fıkra kapsamında sigortalı olmamaları gerekmektedir.

 

 

İşveren yönünden aranan şartlar

 

 

Özel sektör işvereni olması, 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması, İŞ sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları, aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi, tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, ihale konusu iş üstlenilmemiş olması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

 

Destek Süresi

 

Sigortalılar işe alındığı tarihten itibaren 3 ay destekten yararlanacaktır. (Örnek: Nisan ayında işe alınan bir işçi için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında destek alınacaktır.)

Şayet sigortalı, işe girdiği tarih itibariyle 2018 yılı ortalama sigortalı sayısına ilave ise 3 aylık süre dolduktan sonra, kadın sigortalılar, 18-25 yaş aralığında erkek sigortalılar ve engelli sigortalılar 15 ay, diğer sigortalılar ise 9 ay, daha halihazırda uygulanmakta olan ilave istihdam desteği kapsamında prim ve vergi desteğinden yararlanacaktır.

 

2019 yılında ilk defa işçi çalıştırmaya başlayacak işyerleri yeni destekten yararlanamayacak, şartları taşıyor ise hâlihazırdaki ilave istihdam desteğinden yararlanacaktır.

 

İstihdam düzeyinin korunması ve ilave istihdam sağlanması amacıyla 2018 yılında SGK'ya bildirilen en az sigortalı sayısına 1 Şubat-30 Nisan 2019 tarihleri arasında ilave olarak işe alınan her bir sigortalı için sigorta primi ve vergi teşviği ile birlikte günlük 67,36 TL, aylık 2.020,90 TL ücret desteği sağlanacak, sağlanan destek işverenin sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

 

İlgili teşvikin 30 Nisan itibariyle biteceği göz önünde bulundurularak İşverenlerimizin bu teşvikten yararlanabilmesi adına bu kapsamda işe alınacak olanların son tarih olan 30 Nisan'a kadar işe giriş Bildiriminin yapılması gerekmektedir.”

 

 
  •  

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin

0.04104
0.041352019-05-21 01:26:23