Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
OHAL KOMİSYONU KURULACAK...

...

Okunma: 5669

15.02.2017 19:00

Facebook'ta Paylaş

AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulunda HDP Grubunun OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri ile ihraç edilen kamu çalışanları ile ilgili verdiği araştırma önergesi hakkında yaptığı konuşmada,  OHAL’in ve OHAL Kanun Hükmünde Kararnamelerinin, FETÖ, PKK, PYD, DAEŞ, DHKP-C ve tüm terör örgütleri ile mücadelenin hukuki dayanağı olduğunu, amacın 15 temmuzun tahribatını gidermek olduğunu söyledi.

 

15 temmuz sonrası 21 KHK yürürlüğe girdi

 

HDP’nin, OHAL KHK’larıyla kamu çalışanlarına yönelik ihraçların hukuksuzluklara yol açtığı iddiası ve bunun yarattığı iddia edilen tahribatın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla meclis araştırma komisyonu kurulması ile ilgili grup önerisi hakkında konuşan Milletvekili Tunç, 15 temmuz darbe girişimi sonrasında, 20 temmuzda gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında tavsiye edilerek ve ardından Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Anayasanın 120. Maddesi kapsamında ilan edilen ve 21 Temmuz tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile onaylanan Olağanüstü Hal Kapsamında bu güne kadar 21 tane Kanun Hükmünde Kararname  yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyledi.

 

15 temmuz işgal girişimini milletimiz püskürttü

 

Milletvekili Tunç konuşmasında, 15 temmuzda bir darbe girişiminin de ötesinde, Cumhuriyetimize yönelik, Demokrasimize yönelik bir saldırı yapıldığını, ülkemize karşı bir işgal girişimi gerçekleştirildiğini, milli iradeye, TBMM’ne saldırıldığını ve temel hak ve özgürlükleri yok etme girişimi ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek; “Milletimiz 15 temmuz gecesi gösterdiği kahramanlıkla, bu hain girişimi bertaraf etmiş, ülkesine, bayrağına, istiklal ve istikbaline sahip çıkmış, tüm dünyaya demokrasi mücadelesinin nasıl verildiğini göstermiştir.” Dedi.

 

Milletimizin bu mücadelesini akim bırakmamak için tedbirler alıyoruz

 

Milletimizin bu mücadelesini akim bırakmamak için devletimizin tüm kurumları devreye girerek alınması gereken tedbirleri almaya devam ettiğini belirten Milletvekili Tunç, Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca alınan OHAL kararı TBMM tarafından onaylanmış ve Darbeye teşebbüs eden FETÖ mensuplarının devletin kurumlarından temizlenmesi ve darbeye zemin hazırlayan mevzuatın değiştirilmesi, idari yapıya yönelik tedbirler süratle alınmaya başlanmıştır.” Dedi.

 

Bu mücadelenin dayanağı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa

 

Bu mücadelenin hukuki dayanağının başta Anayasanın 121. Maddesi gereğince ilan edilen OHAL usulü olduğunu belirten Milletvekili Tunç,  “OHAL, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde de düzenlenmekte olup, devletlerin kendilerini korumaya yönelik alacakları kararların en önemli  dayanağıdır.” Dedi.

 

Terör örgütlerinin hepsi aynı anda düğmeye bastı, mücadele de hepsine karşı

 

Ülke olarak, darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ mensupları ile mücadelemizi sürdürürken, darbeyi tüm unsurları ile bertaraf etmeye çalışırken, diğer terör örgütlerinin de aynı anda düğmeye bastıklarını belirten Milletvekili Tunç, “ülkemize karşı topyekün bir saldırıya geçen terör örgütlerine karşı mücadele ediyoruz, nitekim çıkarılan KHK’larda bu örgütlerle mücadelenin göstergesi olan kararların da alındığını ve uygulamaya konulduğunu görmekteyiz.” Dedi.

 

FETÖ’yü temizlemek zorundayız, aksi halde çocuklarımıza karşı sorumlu oluruz

 

“FETÖ terör örgütünün özellikle, yargı, emniyet, askeriye, Milli Eğitim ve Üniversiteler başta olmak üzere devletin tüm kurumlarından temizlenmesi, bu tehlikenin tamamen ortadan kaldırılması için bir mücadele verilmektedir” diyen Milletvekili Tunç; Bu mücadele de başarılı olmak zorundayız. Ülkemizin aynı tehlikelerle bir daha karşılaşmaması için gerekli tedbirleri almak durumundayız. Aksi takdirde geleceğimize, çocuklarımıza karşı sorumlu oluruz.” Dedi.

 

Kamudan 100 bin kişi ihraç edildi

 

Bu günü kadar Yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnamelerle toplam 98.058 kamu çalışanının ihraç edildiğini belirten Milletvekili Tunç, ülke genelindeki 110 bin dernekten 1401 tanesinin kapatıldığını, terör örgütüne destek olan özel şirketlere kayyum atanarak, terör örgütünün finans kaynaklarına el konulduğunu, terör örgütü ile irtibatlı bulunan özel okulların, yurtların kapatılarak, mülkiyetlerinin millete iade edildiğini söyledi.

 

Hatalar var ise düzeltiliyor

 

FETÖ ile aidiyeti, irtibatı, iltisaklı olan kişilerin tespitinde kılı kırk yaran bir inceleme yapıldığını belirten Milletvekili Tunç, “Kamu kurumlarında öncelikle açığa alma işlemi yapılarak, bir araştırma neticesinde ihracın gerçekleştiğini görüyoruz. 100 bin kişiden bahsediyoruz. Bu sayı daha da artabilir, çünkü soruşturmalar devam ediyor, Bu kadar büyük bir sayı içerisinde hatalar olabilir, ancak yayımlanan KHK’lerde hataların da giderildiğini ve görevlerine iade edilenler olduğunu da görüyoruz.” Dedi.

 

Bu mücadelede tüm siyasi partiler birlik olmalı

 

İtirazlar için oluşturulan mekanizmada, başvuru sayısının yoğunluğu, mükerrer başvurular elbette karar vermeyi de geciktirebildiğini belirten Milletvekili Tunç; “O nedenle sabırlı olmak gerekir. Çünkü 15 temmuz’un ülkemize verdiği hasar büyüktür, bu hasarı giderirken de tüm siyasi partiler birlik içerisinde olmalıdır.” Dedi.

 

OHAL Komisyonu kuruluyor, itirazlar incelenecek

 

Milletvekili Tunç konuşmasında; “OHAL KHK’ları halkımıza yönelik değildir, terör örgütü ile irtibatlı, iltisaklı kişiler içindir. Bu mücadele yapılırken de elbette ki HUKUK içerisinde kalınmasına azami gayret gösterilmektedir. Temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilmemesine özen gösterilmektedir. Bu konuda hükümetin hassasiyetinin en önemli göstergesi 685 sayılı KHK’dir. 23 Ocak 2017 tarihli bu kararname ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Kurulmasına karar verilmiştir. Bu komisyon, olağanüstü hal kapsamında, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirecek ve karara bağlayacaktır.” Dedi.

 

Komisyon 2 yıl görev yapacak 7 üyeden oluşacak

 

7 üyeden oluşacak olan komisyonun 3 üyesinin Başbakan tarafından, 1 üyesinin Adalet Bakanlığınca Hakim ve Savcılar arasından, 1 üyesi İçişleri Bakanlığınca mülki idare amirleri sınıfına mensup personel arasından, 2 üyesi HSYK tarafından Yargıtay, ve Danıştay tetkik hâkimleri arasından oluşturulacağını belirten Milletvekili Tunç; “2 yıl süre ile görev yapacak bu komisyonun bağımsızlığının ve tarafsızlığının güvencesi de yine KHK ile teminat altına alınmış, Üyelerin süreleri dolmadan herhangi bir nedenle görevlerine son verilemeyeceğine ilişkin hüküm de hukuk devleti açısından önemlidir, ve OHAL üyelerinin hiçbir etki altında kalmadan karar verebilmelerinin teminatıdır.” Dedi.

 

OHAL Komisyonunun kararına karşı Yargı yolu açık olacak

 

OHAL KHK’ları nedeniyle işlemin haksız olduğunu iddia edenlerin  bu komisyona başvurabileceğini belirten Milletvekili Tunç, “komisyonun kararına itiraz etmek isteyenler Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenecek Ankara idare mahkemelerinde iptal davası açılabilecek, böylece komisyon kararlarına yargı denetimi de getirilmiş oluyor. Ayrıca, meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilenler, kararın kesinleşmesinden itibaren altmış gün içinde ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’a dava açabilecekler. Bu nedenlerle, Araştırma önergesinde belirtilen yargı yolunun kapalı olduğuna ilişkin görüşe katılmak mümkün değildir.” Dedi.

 

Anayasa değişikliğinde OHAL’e yeni düzenleme geliyor

 

Milletvekili Tunç, Meclisten geçen ve halkoyuna sunulacak olan Anayasa Değişikliği paketindeki maddelerden birinin de OHAL düzenlemesi olduğunu belirterek; Mevcut düzenlemede OHAL KHK’ları, Resmi Gazete’de yayımlanır, aynı gün TBMM’nin onayına sunulur şeklindedir. Görüşme usulünün de Meclis içtüzüğünde düzenleneceği belirtilmiştir. Meclis iç tüzüğünde de 30 gün içerisinde görüşülerek karara bağlanacağı belirtilmiş ancak görüşülmez ise ne olacağına ilişkin bir yaptırım bulunmadığından dolayı OHAL KHK’larının geçerliliği ile ilgili bir boşluk vardır. Şimdi bu boşluk, halkoylamasına sunulacak Anayasa değişikliğinin 12. Maddesi ile giderilmekte ve Meclise sunulan KHK’lar 3 ay içerisinde karara bağlanmadığı takdirde hükümsüz kalacağı düzenlenmektedir. Bu da Anayasa değişikliğinin Hukuk Devleti İlkesini güçlendiren önemli bir maddesidir. O nedenle, Cumhuriyeti, demokrasiyi, Hukuk devletini savunan herkesi bu değişikliğe EVET demeye davet ediyoruz.” Dedi.

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin

0.04868
0.049082020-07-14 22:06:53