Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
SGK'DAN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

...

Okunma: 4232

08.02.2018 18:56

SGK, duyuru, bilgilendirme, toplantı, pilot il, muhtasar, prim, hizmet, beyanname, değişiklik, ekrem öztekneci, ibrahim özçelik, bartın haberleri, bartın tv
Facebook'ta Paylaş

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNDE DEĞİŞİKLİKLER ANLATILDI

 

Bartın Sosyal Güvenlik Kurulu (SGK) İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantı ile “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” ile ilgili uygulama hakkında bilgilendirme yapıldı.  Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanı Sayın İbrahim Özçelik'in de katıldığı ve sunum yaptığı toplantıda katılımcıların merak ettiği hususlarda yanıtlandı.

 

SGK İl Müdürü Ekrem Öztekneci’nin açılış konuşması ile başlayan toplantıda Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanı Sayın İbrahim Özçelik sunum yaparak uygulamanın detayları hakkında bilgiler aktardı. Alanında uzman personellerinde soruları cevapladığı toplantıya geniş katılım sağlandı.

 

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanı Sayın İbrahim Özçelik uygulama ile vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi, kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması ve bürokrasinin azaltılmasının amaçlandığını söyledi.

 

Daire Başkanı Özçelik sunumunun devamında şu bilgileri verdi;

 

 “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine mahsustur.

 

Beyannamenin verilme şekli

 

4 Ocak 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257’nci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin verdiği yetkilere dayanılarak, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte, Sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile elektronik ortamda beyan edilmesi zorunludur.

 

Ne zaman ve nereye verilecek?

 

5510 sayılı Kanuna göre, sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesi en geç ertesi ayın 23 üncü günü saat 23.59’a kadar, içinde bulunulan ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar  Prim ve Hizmet Beyannamesi en geç beyannamenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23’ü saat 23.59’a kadar, yetkili vergi dairesine verilecektir.

 

Özel bina inşaatı ve ihale konusu işler

 

Biten özel bina inşaat ve ihale konusu işler ile çalıştırılan tüm sigortalıların işten ayrılış bildirgesi verilmiş olan işyerleri için, sadece prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini ihtiva eden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi işlemlerin gerçekleşmiş olduğu ay içerisinde de verilebilecektir.

 

Verilme usulü nasıl?

 

Prime esas kazanç ve hizmet bilgileri, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile elektronik ortamda gönderilirken beyannameyi gönderen tarafından beyannamenin ilgili alanlarında yer alan “asıl/ek/iptal” seçeneklerinden işverenin durumuna uygun olanı her bir işyeri için sigortalı bazında belirtilecektir.  Her bir işyeri için sigortalı bazında kanun türü ve/veya belge türü seçilerek verilen beyannamedeki  prime esas kazanç ve hizmet bilgileri için ayrı ayrı tahakkuk fişleri oluşturulacaktır. 

 

İdari para cezaları

 

Sigortalıların, prime esas kazançlarının veya hizmetlerinin bildirilmemesi, eksik veya geç bildirilmesi ya da sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunun gerçeğe aykırı bildirilmesi nedeniyle idari para cezası uygulanacaktır.  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin fiillerin 5510 sayılı Kanuna göre idari para cezası gerektirmesi halinde 5510 sayılı Kanun uyarınca sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından ceza kesilecektir.

 

Asıl nitelikteki beyannameye uygulanacak ceza

 

Asıl Nitelikte Beyanname: Her bir işyeri bazında olmak üzere; sigortalıların prime esas kazanç ve hizmetlerine ilişkin kısmının yasal süresi içinde beyanname ile bildirilmemesi halinde yasal süresi dışında verilen ilk beyannamedir. Uygulanacak Ceza Miktarı: Aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında

 

Uygulanacak cezanın özellikleri?

 

İşyeri bazında ve her bir beyanname dönemi için uygulanacaktır. Beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin beşte biri tutarında uygulanacaktır. Aylık asgari ücretin iki katını geçmeyecektir.

 

Ek nitelikteki beyannameye uygulanacak ceza

 

Ek Nitelikte Beyanname: Her bir işyeri bazında olmak üzere,  yasal süresi içinde veya dışında verilen asıl beyannameden sonra, sigortalıların prim ödeme gün sayısı ve/veya prime esas kazanç tutarını artıran ya da asıl beyannamede belirtilen sigortalılar dışında yeni sigortalı/sigortalılar ilave eden beyannamedir. Uygulanacak Ceza Miktarı: Aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında. 

 

Cezanın özellikleri

 

İşyeri bazında ve her bir beyanname dönemi için uygulanacaktır. Beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında uygulanacaktır. Aylık asgari ücretin iki katını geçmeyecektir. Ceza en fazla toplam 16 sigortalı hakkında uygulanacağından bu sayıyı aşan sigortalılar için idari para cezası uygulanmayacaktır.

 

Eksik günler nedeniyle uygulanacak ceza

 

Eksik günlere ilişkin bilgi ve belgelerin kuruma verilmemesi veya verilen söz konusu bilgi ve belgelerin kurumca geçerli sayılmaması üzerine düzenlenecek olan muhtasar ve prim hizmet beyannamesine aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında  idari para cezası uygulanacaktır.

 

Meslek kodunun yanlış bildirilmesinde ceza

 

5510 sayılı yasanın 102. maddesinin 1. fıkrasına eklenen (n) bendi ile sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunun , gerçeğe aykırı  bildirilmesi durumunda aylık brüt asgari ücreti geçmemek şartıyla her bir işyeri için sigortalı başına  brüt asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

 

İşte diğer hususlar!

 

Sigorta primlerinin ödemeleri 5510 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacaktır. Kırşehir ilinde Haziran ayında verilmesi gereken beyannameler dahil olmak üzere 1/6/2017 tarihinden itibaren başlanmıştır. Türkiye genelinde 1/12018 tarihinden itibaren başlanacaktır.  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin elektronik ortamda gönderilebilmesi için şifre verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılacaktır. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dışında kalan Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı elektronik ortamda yerine getirilmesi gereken yükümlükler için şifre verilmeye devam edilecektir.”

 

Etiketler: SGK, duyuru, bilgilendirme, toplantı, pilot il, muhtasar, prim, hizmet, beyanname, değişiklik, ekrem öztekneci, ibrahim özçelik, bartın haberleri, bartın tv
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin

0.15402
0.154412020-05-25 00:28:53