Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
TERMİK SANTRAL DAVALARINDA ŞOK KARARLAR

...

Okunma: 8986

24.05.2018 16:44

termik santral, amasra, bartın, santral, dava, çed, zonguldak, mahkeme, red, çed kararı, temyiz, termik santral davası, bartın platformu, açıklama
Facebook'ta Paylaş

 

Amasra’ya kurulması planlanan termik santralle ilgili verilen ÇED olumlu kararı için 2 bin 19  davacı tarafından açılan iptal davasıyla Zonguldak İdare Mahkemesi kararını verdi. Tarlaağzı Köyü’nde yapılmak istenen liman ‘ÇED olumlu’ kararı iptal davasıyla ilgili de karar veren mahkeme her iki davayı da reddetti.  Bartın Platformu kararları temyiz edeceklerini duyurdu.

 

Bartın’ın Amasra ilçesinde kurulması planlanan termik santralle ilgili verilen ÇED olumlu kararı için 2 bin 19  davacı tarafından açılan iptal davasıyla ilgili Zonguldak İdare Mahkemesince karar verildi. Tarlaağzı Köyü’nde yapılmak istenen liman ‘ÇED olumlu’ kararı iptal davasıyla ilgili de karar veren mahkeme, her iki davayı da reddetti. 

 

Bartın Platformu tarafından gerçekleştirilen basın açıklaması ile mahkemenin red kararlarının temyize taşınacağı ifade edildi. Belediye Cep Sinemasında yapılan açıklamaya Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, CHP İl Başkanı İlknur Erkan, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik, CHP Milletvekili Adayları Av. Aysu Bankoğlu ve Fahri Özsoy, platform bileşenleri, siyasi partilerin temsilcileri ve muhtarlar katıldı. 

 

Av. Uzun: “Bilirkişi raporu bizim lehimizeydi”

 

Mahkemenin her iki davayla ilgili verdiği kararlarla ilgili açıklamalarda bulunan Bartın Platformu Avukatlarından Engin Uzun, “Zonguldak İdare Mahkemesinde 3 tane davamız vardı. 1/25 bin ölçekli Çevre Düzeni Planında yapılan değişikliğin iptali için dava açmıştık. Önce termik santrale ve ek projelere ÇED olumlu kararı verdiler. Sonra termik santrali Çevre Düzeni Planına uydurdular. Yani Çevre Düzeni Planının termik santrale onay vermesi gerekirken hukuka aykırı durumu hukuka uygun hale getirmişlerdi. O yönde açtığımız davada Zonguldak İdare Mahkemesi aleyhte karar verdi. Bu karar tarafımıza tebliğ edildi. Ankara Bölge İdare Mahkemesine istinaf etme noktasında gerekli hazırlıklarımızı yapıyoruz. Gelinen süreçte termik santral için verilen ÇED olumlu kararı için açtığımız davada ve termik santrale ithal kömür sağlayacak olan liman tesisine verilen ÇED olumlu kararına açtığımız davada keşfe gelindi. Bilirkişi raporu büyük ölçüde bizim lehimizeydi. Özelikle ormancı bilirkişi raporu burada termik santralin olmayacağını mahkemeye tespit olarak sunmuştu. Diğer bilirkişilerde ÇED dosyasındaki bilgilerin eksik olduğunu inversiyon ve asit yağmurları ve diğer birçok noktada raporun eksik olduğunu belirtmişlerdi. Bu belirtmelere rağmen Zonguldak İdare Mahkemesi iki tane ÇED dosyamızda maalesef aleyhte bir karar verdi.” dedi.

 

“Umutsuzluğa gerek yok”

 

Kararların temyizi için gerekli hazırlıklara başladıklarını da kaydeden Av. Uzun, “Kararları temyiz edeceğiz. Hukuki süreç devam ediyor. Bu dosyalarda lehimize karar verilmiş olsaydı bu seferde Bakanlık ve termikçi firma dosyaları Ankara Bölge İdare Mahkemesine ve Danıştay’a götürecekti. Bu kez biz götürüyoruz. Hukuki sürecin daha bitmediğini söylüyoruz. Süreçten umutluyuz. 2015 yılında açmış olduğumuz lavar davasında lehimize verilen kararı onaylayan Danıştay o onaylama kararında termik santralle ilgili ne yapılmak istiyorsa bütün projelerin tek ÇED sürecine tabi tutulması gerektiği noktasında hem Zonguldak İdare Mahkemesine hem Bakanlığa yol göstermişti. Fakat Bakanlık ve kolladığı termikçi bu yolu görmezlikten gelerek bir karar verdi. Biz sürecin arkasındayız. Umutsuzluğa gerek yok. Davamızı sonuna kadar takip edeceğiz.” diye konuştu.

 

Av. Dal: “Danıştay gözden kaçırmayacaktır”

 

Bartın Platformu  Avukatlarından Berkay Dal açılan her iki davanın da red olduğunu ancak nihai kararın Danıştay tarafından verileceğini ifade edip, “Her ne kadar ilk derece mahkemesinde bu şekilde karar çıksa da nihai kararı verecek olan Danıştay. Öncelikle bu davada bizim lehimize de karar çıksaydı aleyhimize de karar çıksaydı netice olarak bu dava Danıştay’a iki taraftan da bir şekilde temyiz edilecekti. Şimdi bu süreci yaşıyoruz. Danıştay’dan olumlu karar çıkacağını düşünüyoruz. Zonguldak İdare Mahkemesinin hazırladığı gerekçeli karar bizim açımızdan yeterli değil. Bizim sunduğumuz bilgi ve belgeleri yeterli değerlendirdiğini düşünmüyoruz. Şöyle ki bizim davamızın temelini oluşturduğumuz entegre projelerin usulden red unsurlarını gerekçeli kararında hiç değerlendirmediğini gördük. Bu değerlendirmeleri Danıştay gözden kaçırmayacaktır diye umut ediyoruz. Bunu dilekçelerimizde tekrar üzerine basa basa hakimlerin önüne sunacağız. Daha henüz hiçbir şey bitmiş değil. Maçın ilk yarısı bitti. İkinci yarısı oynanacak. Maç 90 dakika.” dedi.

 

Başkan Akın: “Raporların eksikliklerini tek tek sıralamıştık”

 

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ise Platform adına yaptığı açıklamada Zonguldak İdare Mahkemesinin Bartın-Amasra halkının isyanını göz ardı ettiğini söyleyip, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 10 Ekim 2016 tarihinde Amasra Gömü Köyü'nde yapılmak istenen HEMA Termik Santrali için ÇED olumlu kararı vermişti. Bu kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali için 2019 davacı ile Zonguldak İdare Mahkemesi'ne dava açmıştık. Süreç içinde mahkeme yürütmeyi durdurma isteğimizi kabul etmemiş ve sahada bilirkişi keşfi yapılmasına karar vermişti. Bilirkişi Heyeti, bir üyesi hariç geri kalan 6 üyesiyle HEMA Termik Santrali "ÇED olumlu kararının" kamu yararı gerekçesiyle doğru olduğunu savunan bir bilirkişi raporu vermişti. 16 Nisan 2018 günü Zonguldak'ta yapılan duruşmaya Bartın'dan giden 500'ü aşkın davacıyla katılmış ve Amasra'da termik santral yapılmasının hiçbir yarar getirmeyeceğini, aksine Bartın ekonomisine ve çevresine, insan sağlığına çeşitli zararları olacağını belgeleriyle ortaya koymuş, onaylanmış olan ÇED raporu ve bilirkişi raporunun eksikliklerini tek tek sıralamıştık. ÇED olumlu kararının hem usul yönünden, hem de esas yönünden iptal edilmesini istemiştik. Ne yazık ki Zonguldak İdare Mahkemesi ortaya koyduğumuz bu verileri ve Bartın-Amasra halkının isyanını göz ardı ederek HEMA Termik Santrali ÇED olumlu kararını iptal isteğimizi kabul etmemiş ve başvurumuz hakkında ret kararı vermiştir. Aynı mahkeme Gömü köyünde yapılmak istenen HEMA Limanı ÇED olumlu kararı ve 1/25 bin ölçekli Zonguldak Çevre Düzeni Planı'nda yapılan değişikliklerin iptali için açtığımız davaları da reddetmiştir.” dedi.

 

“Siyasi baskılar sonucu verilmiştir”

 

Başkan Akın kararların siyasi baskı sonucu olduğunu da iddia ederek, “Ne yazık ki bakanlıktan sonra, mahkeme de Bartın Platformu tarafından ortaya konulan bilimsel verileri yeterince incelememiş, avukatlarımızın usul ve esas yönünden yapmış, olduğu itirazları dikkate almamıştır. Daha önce Bartın-Amasra halkının tepkisi nedeniyle 5 kez iptal edilmiş olan veya Bakanlığın dolabında bekletilen termik santral dosyaları, Ekim 2016 tarihinden sonra raflardan indirilmiş ve termik santral için gereken bütün izinler kısa süre içinde siyasi baskılar sonucu verilmiştir. Termik santral yapımının önünü açan bu kararlarla; hem siyaset, hem bürokrasi, hem de mahkeme Bartın ve Amasra halkını ve doğasını aşağıdaki tehditlerle karşı karşıya bırakmıştır.” dedi.

 

“İçme suyunu tehlikeye sokacaktır”

 

Başkan Akın açıklamasının devamında termik santralin şehre ve  bölgeye vereceği zararlardan da bahsederek, “Termik santral; Bartın ilinin ekonomik yapısının bozulmasına neden olacaktır. Yabancı ortak, yabancı sermaye, yabancı teknoloji, ithal kömür ve yabancı işçiye bağımlı olan bu proje enerjide dışa bağımlılığı artıracaktır.Türkiye'nin ilk PANParks Sertifikalı milli parkı olan Küre Dağları Milli Parkı'nı tehdit altında bırakacaktır.  Unesco Geçici Miras listesine girmiş olan Amasra'nın bu niteliğini ortadan kaldıracaktır. Tarlaağzı ve Gömü Köyleri ile diğer yakın yerleşimlerin boşaltılmasına neden olacaktır.  Karasu, Güzelcehisar, Saraylı, Gürgenpınarı gibi seracılık, çilek ve fındık tarımı yapan köylerdeki tarımsal üretimini tehdit edecektir. İnkumu, Amasra,  Güzelcehisar, Çakraz ve diğer kıyı yerleşimlerindeki turizm etkinliklerini tehdit edecektir. Denize boşaltılacak soğutma suyuyla deniz ekosistemine ciddi zararlar verecektir. Deniz ekosisteminin zarar görmesi yöredeki balıkçılık etkinliklerinin zarar görmesine neden olacaktır. Bu nedenlerle tarım, turizm, balıkçılık, ormancılık vb. sektörlerde istihdam kaybı yaratacaktır. Bartın’ın içme suyunu sağlayan Kavşak Suyu Havzasına zarar verecek, yaklaşık 100 bin kişilik nüfusun bedava temin ettiği içme suyunu tehlikeye sokacaktır. Havaya bırakacağı gaz ve toz nedeniyle hava, toprak ve su kirliliğini arttıracaktır. Asit yağışlarını artıracaktır. Küresel İklim Değişikliğini arttıracaktır. Enversiyonun şiddetini arttırarak ölümcül sonuçlar doğuracaktır. Yöredeki endemik ve nesli tehlike altında bulunan bitki ve hayvan türlerine zarar verecektir. İnsan sağlığı üzerindeki bronşite, amfizeme, akut ve kronik akciğer hastalıklarına ve damar hastalıkları gibi etkilere neden olacak, toplumun psikolojik sağlığına zarar verecek, yaşam kalitesini düşürecektir. Termik santral ve kül depolama alanı için yüzlerce hektarlık doğal orman ekosisteminin ortadan kaldırılacak ve yüz binlerce ağacın kesilmesine neden olacaktır.” dedi.

 

“Üst mahkemelerde itiraz edeceğiz”

 

Başkan Akın açıklamasının son bölümünde ise Bartın Belediyesi’nin Kavşak Suyu özelinde termik santrale karşı açtığı davanın Zonguldak İdare Mahkemesi’nde sürdüğünü hatırlatarak, “Bartın-Amasra halkına şunu ifade etmek istiyoruz. Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen, Amasra’da yapılmak istenen termik santrali engelleyecek hukuki seçeneklere sahibiz. Bartın Belediyesi’nin Kavşak Suyu özelinde termik santrale karşı açtığı dava Zonguldak İdare Mahkemesi’nde sürüyor. Bartın Platformu olarak ayrıca Zonguldak İdare Mahkemesi’nin üç ayrı dava hakkında verdiği ret kararlarına üst mahkemelerde itiraz edeceğiz. Bu davaların Bölge İstinaf Mahkemesi’nde ve Danıştay’da takipçisi olacağız. Avukatlarımız itiraz dilekçelerini yazmaya başladılar bile. Sizden isteğimiz bu olumsuz gelişmeler karşısında moralinizi bozmamanız ve mücadelemizde şu ana kadar olduğu gibi bizimle birlikte hareket etmeye devam etmenizdir. Amasra hiçbir şirkete peşkeş çektirilmeyecek kadar değerlidir. Amasra'yı termik santraline kurban etmeyeceğiz.” şeklinde konuştu.

 

Etiketler: termik santral, amasra, bartın, santral, dava, çed, zonguldak, mahkeme, red, çed kararı, temyiz, termik santral davası, bartın platformu, açıklama
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin

0.04623
0.046672020-02-28 09:35:01