Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
YALÇINKAYA YAZILI BAŞVURU YAPTI

PROJENİN DURDURULMASINI İSTEDİ!

Okunma: 2898

25.11.2017 18:06

güzelcehisar, lav sutunları, lav sütunları, güzelcehisar lav sütunları, bartın haber, bartın tv, haberler bartın, rıza yalçınkaya,
Facebook'ta Paylaş

 

 

80 milyon yıllık Güzelcehisar Lav Sütunlarının turizme kazandırılmasına yönelik hazırlanan projenin inşa faaliyetleri doğaya zarar verdiği ve görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle tepkilere neden olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde projenin durdurulması gerektiğini ifade eden CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya bu defa da Bartın Valiliğine yazılı olarak başvuru yaparak gerekçeleriyle birlikte projenin durdurulması isteminde bulundu.

 

CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, Güzelcehisar Sütunlarının turizme kazandırılmasına yönelik hazırlanan proje kapsamında başlayan inşa faaliyetlerinin “Güzelcehisar Köyü 1. Derece Doğal SİT Alanı’nda 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’na” aykırı olarak gerçekleştirildiğini belirtip Bartın Valiliği’ne projenin inşa faaliyetinin durdurulması istemiyle yazılı başvuruda bulundu.

 

Tekniğe ve tanıma uymamaktadır

 

Yalçınkaya ilgili yazısında,  “Bu alanda 1. Derece Doğal Sit Alanı’nda 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı’na aykırı bir şekilde İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün projesi doğrultusunda Bartın İl Özel İdaresi tarafından yapımı gerçekleştirilen “Bartın İli Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi” başlatılmıştır. Aynı alanda 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 23/05/2017 tarih ve 5670 oluru ile kesinlik kazanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bakanlığın onaylamış olduğu 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Planı, ‘4.14 Maddesi Kıyı Kenar Çizgisinin sınırından itibaren kara tarafında yapılan 5 metrelik yaya yolu ahşap malzemeden yapılacaktır. Diğer yaya yolları parke taş ya da doğal taş kaplama veya ahşap malzemeden olacaktır’ amir hükmünü içermektedir. Hal böyle olmasına rağmen, sunduğumuz fotoğraflardan görüleceği üzere, sahil bandında yüksekliği bazı yerlerde 6 metreye ulaşan, bazı yerlerde 2 ile 1.5 metre arasında ve sahilin uç kısmında da 1 metreye kadar inen “yaya yolu” adı altında demir ayaklar üzerinde yükselen inşai faaliyet yapılmaktadır. Yapılan bu inşai faaliyetler, plan amir hükmü doğrultusunda tarif edilen “yaya yolu” tekniğine ve tanımına uymamaktadır.

 

Usulsüz bir uygulamadır

 

İlgililerle yapılan şifahi görüşmelerde bu yapılan inşai faaliyetler için Ankara 2 Nolu Koruma Bölge Komisyonu’ndan izin alındığı tarafıma aktarılmıştır. Oysa, Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün ‘Bartın İli Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi’ne yönelik Bartın Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü’nce hazırlanan teknik rapor ve proje dosyası 04/05/2017 tarih ve 78365279-299-E 1196 Sayılı yazısı ile Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Bartın’dan gönderilen bu başvuru dosyası, 11/05/2017 tarihinde toplanan Ankara 2 Nolu Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu’nda ele alınmış, projenin ‘Bartın İli Merkez İlçesi Güzelcehisar Köyü 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve Plan Hükümleri’nin kesinleşmesi şartıyla uygun olduğuna karar verilmiştir. Bu karar, Bakanlık tarafından henüz onaylanıp kesinleşmemiş ve yürürlüğe konmamış, henüz geçerli plan özelliği kazanmamış hukuki niteliği olmayan bir metin üzerinden alınmış bir karardır. Dolayısıyla bu izin kararı, ilgili mevzuatlardan, hukuki ve yasal dayanaktan yoksun, usulsüz bir uygulamadır. Dolayısıyla, henüz bakanlık tarafından onaylanmamış ve yürürlüğe girmesi kesinlik kazanmamış 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı henüz ortada olmamasına rağmen, Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 04.05.2017 tarihinde böyle bir başvuruda bulunması usulsüz ve hukuki dayanağı olmayan bir uygulamadır.

 

Başlı başına usulsüzlük

 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, devletin hiyerarşik yapısı içerisinde olmaması gereken bir tutum ve davranış sergilemiş ve açık olarak suç işlemişlerdir. Doğal olarak, kurulun da altını çizerek vurguladığı gibi planın kesinleşmesi şartı göz önünde bulundurulmamış ve henüz hukuki bir metin haline dönüşmeyen plan ve hükümleri hiçe sayılarak sözde bir peyzaj projesi hazırlanmış ve Ankara Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu’na gönderilmiştir. Plan ve amir hükümleri kesinleşmemiş, yürürlükte planı olmayan bir yere proje hazırlanması, koruma kurulana sunulması başlı başına usulsüzlük olup, mevzuat tanımamanın ve kendini bakanlık üzerinde görmenin somut bir örneğidir.

 

Kamu zararına neden olacak

 

Daha üzücü olanı da 1. Derece Doğal Sit Alanında yapılan böylesi bir ‘Su yapısı’nda peyzaj mühendisliğinin en teknik olarak ortaya konması gerekirken, gayri teknik, peyzaj çizim standartlarından uzak, sözde bir projenin yaklaşık 2.3 milyon TL maliyetle Bartın İl Özel İdaresi tarafından ihalesinin yapılmasıdır. Ölçeksiz, detaysız, üzerinde ne yapılacağının belli olmadığı için bir ‘Proje değil, bitmemiş bir resim gibi’ olarak değerlendirilebilecek; su-kıyı-sahil jeolojik formasyonunun yarattığı coğrafik bütünlüğünü bozacak ve silüet kirliliğine neden olacak böylesine sözde bir projenin hayata geçirilmesine olanak verilmesi tarihi bir hata olduğu kadar kamu zararına neden olacak bir uygulamadır.  Bartın İli Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi adlı sözde projeye bakıldığında bunun bir peyzaj projesi çizim ve sunum tekniğine uygun olmadığı açık ve net olarak görülecektir.

 

Kabul edilebilecek bir durum değil

 

Hele ki, projenin plan-kesit detay paftasındaki ölçeğin 1/1000’lik olduğunu görmek peyzaj mühendisliği açısından kabul edilebilecek bir durum değildir. Peyzaj uygulama projeleri alanın büyüklüğüne göre detayların daha belirgin olması için 1/200 ya da 1/100 ölçekli yapılması gerekir. Bu proje ilkeleri görmezden gelinerek, peyzaj projesinin Bartın Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu tarafından üstünkörü bir biçimde hazırlanarak gönderilmesi ve bunun da Ankara Tabiat Varlıkları Komisyonu tarafından kabul edilmesi, ne yazık ki bu kurullarda görev yapan üyelere 1. Derece Doğal Sit alanlarının geleceğinin teslim edilemeyeceğini ortaya koymaktadır.

 

İvedilikle durdurulmalı

 

Kurul tarafından yasal olmadığı halde kabul gören peyzaj projesinde dikkat çeken bir diğer husus da yaya yolunun yüksekliğinin ne olacağına ilişkin belirsizliktir. Bu konuda, Bartın Valiliği olarak tarafınızdan, haricen tarafıma gönderilen bilgi notunda ‘yaya yolu uygulama yüksekliğinin 1 metre olarak kurul tarafından onaylandığı ve yapım izni alındığı’ belirtilmiştir. Oysa, ekteki fotoğraflardan da net olarak anlaşılacağı üzere, yapılan inşai faaliyette ‘yaya yolunun’ yüksekliği bazı yerlerde 6 metre, bazı yerlerde 5 metre, 4 metre, 3 metre, 2 metre gibi yüksekliklerde devam ettiği açık olarak görülmektedir. Bu durum da ayrıca kurul tarafından onaylanan hukuki bir nitelik taşımayan sözde projedeki eksiliği gözler önüne sermekte, hem de büyük bir çelişki olarak ortaya çıkmaktadır. 3 bin yıllık tarihi geçmişiyle eşsiz doğal güzelliğe sahip olan Bartın geçmişi geleceğe taşıyan sayısız değerlerin saklandığı bir kenttir. Dolayısıyla bu değerleri taşıyan ilimizin eşsiz doğal güzelliğe sahip en güzel koylarından birisi olan Güzelcehisar 1. Derece Doğal Sit Alanı’na Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptırmış olduğu koruma amaçlı Nazım ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı’na ve plan hükümlerine aykırı, ilgili mevzuatlardan, hukuki ve yasal dayanaktan yoksun olarak tamamen usulsüz olarak yapımı halen sürdürülen bu çalışmaların ivedilikle durdurulması ve gelişmeler konusunda tarafıma bilgi verilmesi hususunda gereği için bilgilerinize rica ederim.” ifadelerinde bulundu.

 

Etiketler: güzelcehisar, lav sutunları, lav sütunları, güzelcehisar lav sütunları, bartın haber, bartın tv, haberler bartın, rıza yalçınkaya,
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin

2.13228
2.132722020-02-22 09:00:34